Příkaz k úhradě

 

Zadání příkazu k úhradě a trvalého příkazu.

Banky a směnárny

Česká Spořitelna, a.s.ČSAS

 

Služba Příkaz k úhradě přes bankomat umožňuje zadat jakýkoli jednorázový platební příkaz k úhradě (zaplatit jakoukoliv složenku) pomocí nabídky „Příkazy k úhradě/Obecný platební příkaz“.

Úspěšně zadaný Obecný platební příkaz je možné si uložit pro příští využití, a to s částkou nebo bez částky. Uložený příkaz najdete v nabídce „Osobní menu“ pod „Moje platby“.

Pro využívání transakční funkce (příkazu k úhradě) bankomatů není potřebné podepisovat žádnou dodatečnou smlouvu ani platit speciální zřizovací poplatek. Klient se vůči bance identifikuje debetní platební kartou vydanou Českou spořitelnou. Držitelé debetních platebních karet k účtům komerční klientely musí o uvolnění platební karty pro tuto službu požádat. Denní limit transakce platebního příkazu je 199 999,99 Kč. Realizace platebního příkazu je zpoplatněna dle platného sazebníku.

Příkaz k úhradě sKartou - v bankomatu České spořitelny můžete zadat jednorázový nebo trvalý příkaz a nechat si tak posílat peníze na účet v ČR.

Československá obchodní banka, a.s.ČSOB

 

Služba Příkaz k úhradě přes bankomat umožňuje zadat jakýkoli jednorázový platební příkaz k úhradě.

GE Money Bank, a.s.GE

 
DOPLNIT

UniCredit Bank Czech republic, a.s.UniCredit

 

Zadání příkazu k úhradě a trvalého příkazu.