Vklad hotovosti

 

Vklad hotovosti na bankomatu je služba umožňující uživateli bezpečné vložení peněžité hotovosti do depozitního nebo recyklačního bankomatu. Hotovost sa připíše v prospěch účtu, který klient zvolí.

Banky a směnárny

Česká Spořitelna, a.s.ČSAS

 

Vybrané bankomaty umožňují hotovostní vklad bankovek v české měně:

 • na všechny účty vedené v České spořitelně (s výjimkou vkladních knížek a úhrad za bezpečnostní schránky v České spořitelně),
 • na účty vedené v jiných bankách.

Vkládat hotovost mohou pouze majitelé debetních a kreditních karet České spořitelny.

Jeden vklad je limitován maximální částkou vkladu ve výši 100 tis. Kč včetně, bez ohledu na nominální hodnoty vkládaných bankovek české měny.

Bankovky se vkládají ve srovnaném balíčku (ne jednotlivě) delší stranou napřed.

Z balíčku bankovek je třeba odstranit cizí předměty (např. sponky, pásky, mince).

Bankomat vrací:

 • nerozpoznané bankovky včetně cizích měn,
 • špatně vložené bankovky - např. hodně šikmo nebo kolmo na směr vkládání, případně přeložené; v tomto případě zkuste vložit znovu podle návodu,
 • bankovky při překročení limitu pro vklad.

Bankomat kontroluje pravost vkládaných bankovek.

Československá obchodní banka, a.s.ČSOB

 

Určeny klientům – fyzickým i právnickým osobám včetně podnikatelů, kteří vkládají hotovost v korunách na své účty v ČSOB.

 • můžete vkládat i mimo otevírací dobu pobočky,
 • vklad je levnější než na přepážce,
 • najednou můžete vložit až 350 000 Kč (max. 350 bankovek na jeden vklad),
 • hotovost můžete vložit na korunový účet v ČSOB, k němuž máte vydánu platební kartu,
 • rychlost a jednoduchost vkladu (vkládané bankovky nemusíte třídit).

UniCredit Bank Czech republic, a.s.UniCredit

 

UniCredit Bank nyní nově nabízí iQ bankomat s funkcí inteligentního vkladu - vklad hotovosti přímo na Váš účet, bez čekání, rychle a jednoduše. Inteligentní vklady šetří můj čas, jsou jednoduché, bezpečné a dostupné i o víkendech.

Postup:

 1. Vložte platební kartu UniCredit Bank.
 2. Zadejte Váš PIN.
 3. Vyberte "Inteligentní vklad".
 4. Vyberte Váš účet v CZK nebo pomocí číselné klávesnice zadejte číslo jiného korunového účtu v UniCredit Bank.
 5. Vložte papírové bankovky v CZK (ne mince) do přihrádky, která se před Vámi otevřela. Vkládejte nezmačkané a jinak nepoškozené bankovky, srovnané do "balíčku". Není třeba vkládat jednotlivě, bankomat pojme v jedné transakci až 200 kusů bankovek.
 6. Bankomat automaticky zpracuje vložené bankovky a na obrazovce zobrazí detailní přehled o výsledku s celkovou částkou, která bude připsána na zvolený účet.
 7. Zkontrolujte si na obrazovce soupis vložených bankovek. Následně vložení můžete potvrdit nebo stornovat.
 8. Odeberte stvrzenku jako potvrzení o přijetí a připsání hotovosti na Váš účet.
 9. Odeberte platební kartu.

Sberbank CZ, a.s.VB

 

Nabídka funkcí bankomatů byla rozšířena o možnost vkladu hotovosti. Použitím vkladového bankomatu Sberbank CZ můžete vložit peníze přímo na Váš účet. První vkladový bankomat Sberbank CZ je zprovozněn na pobočce Na Příkopě v Praze. Bankomat je umístěn ve 24hodinové zóně, vklad je možné provést kdykoli bez ohledu na otevírací dobu pobočky. Vklad hotovosti prostřednictvím bankomatu je bez poplatku!