Dar UNICEF

 

Příspěvek na účet Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF). Příspěvek je daňově odečitatelná položka, kterou si dárce může zahrnout do přiznání k dani z příjmu. Informace o vystavení potvrzení získá na internetových stránkách Českého výboru pro UNICEF www.unicef.cz.

Banky a směnárny

GE Money Bank, a.s.GE

 

Přispět na účet Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF) je možné od 14.12.2010 prostřednictvím sítě bankomatů GE Money Bank. Rozšířit běžně využívanou nabídku bankomatů o možnost dárcovství se podařilo GE Money Bank a Českému výboru pro UNICEF jako prvním v Evropě. Celá bankovní operace je zdarma a dar je možné uplatnit jako odpočitatelnou položku k dani z příjmu.

Darovat peníze prostřednictvím bankomatu GE Money Bank je jednoduché a zabere pouze několik vteřin. Přímo na hlavní obrazovce bankomatu se po přihlášení objeví v nabídce menu možnost „Dar UNICEF“. Dárci si poté mohou vybrat, zda přispějí konkrétní částkou na vybraný projekt nebo libovolnou částkou na konto UNICEF. Vybrané projekty mají i stanovenou částku, kterou lze na daný projekt darovat, přičemž dar lze samozřejmě kdykoliv opakovat.

Vybrané projekty Unicef

  • Program OČKOVÁNÍ - 20 Kč
    Výběrem tohoto projektu přispěje klient 20 korunami na dvě vakcíny proti dětské obrně. Na nemoci, kterým je možno zabránit očkováním, ve světě každý rok umírá více než 1,5 milionu dětí. Očkovací programy UNICEF zajišťují díky darům veřejnosti vakcíny proti hlavním dětským smrtelným chorobám pro 40 % dětí v rozvojových zemích.
  • Program PITNÁ VODA - 50 Kč
    Na nedostatek vody a nemoci způsobené závadnou vodou každoročně ve světě umírají 4 miliony dětí. UNICEF ve více než 90 nejchudších zemích hloubí studny, instaluje ruční čerpadla, zajišťuje přívod vody do škol a zdravotních středisek, dodává soupravy pro desinfekci a přepravu vody, staví hygienická zařízení. Je také hlavním světovým dodavatelem orálních rehydratačních solí, jejichž podávání výrazně snižuje počet úmrtí dětí na průjmová onemocnění. Zajištění pitné vody a hygienických opatření je jednou z nejvyšších priorit UNICEF také v situacích katastrof. Klient účastí v tomto projektu přispěje 50 korunami na tablety, které čistí a desinfikují vodu (1 tableta stačí k vyčištění 4 - 5 litrů vody).
  • Program VÝŽIVA - 150 Kč
    Z důvodu podvýživy každý den ve světě umírá 15 000 dětí. UNICEF zřizuje a podporuje výživová centra pro těžce podvyživené děti, která fungují 24 hodin denně. Pro děti strádající podvýživou dodává speciálně obohacené potraviny, vitamíny a výživové přípravky, které zajišťují potřebné složky výživy. Školí zdravotníky z řad místního obyvatelstva a zajišťuje osvětu a poradenství pro matky o správné výživě dětí. Rozvíjí programy tzv. dobytčích (potravinových) bank, v rámci kterých dodává sirotkům a nejchudším rodinám domácí zvířata, a podporuje tak jejich soběstačnost. Výběrem tohoto projektu přispěje klient 150 korun na terapeutickou výživu jednoho dítěte na měsíc.